Гъвкави придобивки: революционната стратегия в задържането на таланти

В бързо променящия се бизнес свят, „гъвкавостта“ в избора на фирмени придобивки представлява основен фактор за задържането на най-ценния актив в компаниите, а именно служителите. Тенденциите в световен мащаб също го доказват като 2/3 от международните организации актуализират политиките си за управление на хора и планират по-голяма свобода на избор от допълнителни възнаграждения. На територията на България, според данни от Re:benefit, само за второто тримесечие на 2023 г., инвестираната сума за придобивки от топ работодатели е 5,5 млн. лв., което само по себе си е доказателство за преориентирането на все повече компании към политики за гъвкави придобивки. 

Автоматизирана HR платформа за управление на фирмени придобивки – ефективното решение за топ работодатели

В условията на съвременния трудов пазар, в който конкуренцията за привличане и задържане на таланти непрекъснато нараства, HR платформа като Re:benefit може да се окаже ключово средство за задържане на служители. 

Re:benefit е първата и единствена иновативна платформа в България за гъвкави придобивки, която отскоро развива дейност и в Турция, и в Сърбия, с която компаниите предоставят на служителите си разнообразен избор от фирмени придобивки (над 100 различни), като същевременно намалят разходите си за администрация и ускорят възвръщаемостта на инвестицията си. Чрез Re:benefit компаниите запазват пълен контрол върху бюджетите си за управление на персонала като същевременно преодоляват неефективността на предлаганите стандартни пакети за придобивки, които масово остават неизползвани (Според проучване на Re:benefit от 2022, 44% от придобивките, предлагани в стандартен пакет, остават неизползвани).

Свобода на избор за служителите 

Достъпът до гъвкави придобивки е иновативен инструмент за постигане на баланс между професионалния и личния живот. Повишава удовлетвореността на служителите, както и продуктивността и ангажираността им на работното място. Re:benefit предоставя възможност за персонализация, като всеки служител може да създаде уникален пакет от придобивки спрямо индивидуалните си интереси и потребности, и може да променя избора си всеки месец. Изборът на служителите им може да включва както традиционните придобивки, като допълнително здравно осигуряване и спортни карти, така и по-нестандартни придобивки, като услуги, свързани с грижа за дома, семейството, домашните любимци и дори възможност за дарения. Интересът към подобен тип по-иновативни придобивки нараства бързо, посочват от Re:benefit.

Гъвкавите придобивки – ефективен инструмент за задържане на таланти

Все повече работодатели се изправят пред предизвикателството да приложат иновативни подходи, с цел да привлекат и задържат висококвалифицирани кадри. Имплементирането на платформа за гъвкави придобивки определено е търсен  стимул и задължително условие за избор на компания  от страна на все повече служители. Проучване на Willis Tower Watson от 2022 г.  за отношението на служителите спрямо придобивките в компаниите показва, че над ⅔ от хората биха останали в компания, която им предоставя достатъчно голям избор от придобивки. Доклад на Института за проучване на придобивки за служители също посочва, че работещите, които са удовлетворени от своите фирмени придобивки, са по-склонни да вложат усилия и старание в своята работа.

Re:benefit – Революционната платформа за гъвкави придобивки

Re:benefit е несравнима трансформация в сферата на фирмените придобивки в България. Подкрепяна от водещи партньори-доставчици на продукти и услуги, и използвана от топ работодатели, платформата предлага възможности за персонализирани корпоративни пакети, които покриват индивидуалните интереси, нужди и предпочитания на всеки служител. „Около 30% от служителите избират  точно определена компания, и защото тя вече е клиент на Re:benefit.“, споделя Георги Георгиев, съосновател и CEO на Re:benefit. 

“Платформата добавя стойност към корпоративния имидж на компаниите и подобрява позиционирането им като водещ работодател. Същевременно, стимулира удовлетвореността и ангажираността на служителите, обединявайки гъвкавост и ефективност в едно решение”, допълни още Георгиев.