За Платформата

Платформата Re:benefit е базирана на облачен модел (SaaS) и дава възможност на отделите по Човешки ресурси да увеличават ангажираността на служителите и да развият екипен дух в организацията, дори и в условия на дистанционна работа. Правим възможно ефективното въвеждане на удобна за потребителите система за гъвкави, индивидуални пакети с корпоративни придобивки (flexible benefits), при пълен контрол върху разходите, както и проследимост и отчетност за активността на служителите.

Re:benefit в 1 минута

Възможности