Здраве, спорт, храна и транспорт са най-предпочитаните придобивки в Q1 2023, според платформата за гъвкави придобивки Re:benefit.

Re:benefit, първата иновативна платформа в България за гъвкави придобивки за служители, сподели резултатите от  свое проучване за най-предпочитаните категории допълнителни придобивки, избирани от служители през  първото тримесечие на 2023 г. “Тези корпоративни  придобивки представляват ефективен стимул  за привличане и задържане на таланти, като същевременно са доказателство за  професионалната и лична загриженост от страна на работодателите за благополучието на специалистите в техните екипи”, коментираха от Re:benefit. 

Проучването разглежда значението, което отдават служителите в компании – клиенти на Re:benefit, на различните категории придобивки, достъпни чрез платформата. “Избор служителите могат да правят сред над 120 допълнителни придобивки, предлагани от над 40 компании”, допълват  още  от Re:benefit.  На първата графика наблюдаваме разпределението на най-популярните придобивки сред служителите , които използват Re:benefit, за разглеждания период:

Фаворити са придобивките в категория “Здраве”, „Спорт“, „Ваучери за храна“ и „Транспорт“, от които са се възползвали най-висок брой работещи. Любопитно е, че предпочитанията към категория „Подаръци и Преживявания“ са намалели значително в сравнение с предходни периоди, като през първото тримесечие на 2023 г. се класират на последно място в списъка.На база критерия за разпределение на разходвания бюджет спрямо общия брой служители, идентифицираме най-голямо количество инвестирани финансови средства в застрахователни, спортни и културни придобивки. По този критерий, категориите „Транспорт“, „Ваучери за храна“ и „Гастроном“ се позиционират след тях.

Ето и кои са и най-популярните придобивки сред хората в различните възрастови групи:

Категориите „Здраве“, „Спорт“, „Ваучери за храна“ и „Транспорт“ биват най-търсени сред работещите, според проучването на Re:benefit. Най-широко одобрение на спортните активности се наблюдава сред служителите между 31 и 40 години, за които възможностите в категория  „Спорт“ са  на второ място по значимост. „Ваучерите за храна“ представляват втора преференция за групата между 31 и 40-годишните, но имат силно влияние и за аудиторията между 41 и 50- годишните. Придобивките в категория „Транспорт“, като ваучери за гориво, карта за градски транспорт и ваучери за такси, са по-предпочитани от най-младите  (под 30 г.), в сравнение с „Ваучерите за храна“. Все пак, и за останалите възрастови групи те са в топ 4 на най-предпочитаните придобивки. „В помощ на семейството“ е петата по избор категория  в списъка на най-популярните придобивки сред служителите на възраст 31 – 40 г. В тази категория, служителите са избирали сред придобивки като почасов гледане на деца, професионално почистване на дома и др.
В следващата графика наблюдаваме разпределението на предпочитанията за допълнителни придобивки  по пол:

Какви придобивки предпочитат мъжете?

Освен на здравни придобивки, мъжете отдават приоритет и на спортните такива. Следващите, най-предпочитани  са ваучерите за храна и транспортните услуги, които са със съпоставими стойности. Силно впечатление прави фактът, че предпочитанията на мъжете към категория „Гастроном“ надвишава тези при жените. Същата тенденция наблюдаваме и при  придобивки, обвързани с благотворителност и дарения.

Какъв е изборът за корпоративни придобивки сред  дамите?

От страна на жените, най-широко одобрение получават ваучерите за храна, следвани със сходни показатели на категориите „Спорт“ и „Транспорт“. Те демонстрират по-нисък интерес спрямо мъжете, по отношение на избор на застрахователни и културно-развлекателни придобивки.

В петата графика, са извлечени данни на предпочитаните придобивки по пол и на база разходван бюджет:

Тук, най-голям бюджет мъжете отделят за застрахователните, спортните, културно – развлекателните и транспортните придобивки. Женската аудитория е инвестирала най-голяма част от бюджета си основно в категория „Застраховки“, както и „Спорт“, „Ваучери за храна“, „Транспорт“ и „Култура и развлечения“.  
В последната графика, фокусът е върху разпределението на разходвания бюджет спрямо възрастовата група:

 Тенденцията тук е, че най-голяма част от бюджета си работещите отделят за застрахователни услуги. Най-обширната  група по възрастов признак –  служителите  между 31 и 40 години, разпределят своите финансови ресурси за допълнителни придобивки в категориите „Спорт“, „Ваучери за храна“, „Транспорт“, „Култура и развлечения“ и „В помощ на семейството“. От своя страна, най-младите, на възраст под 30 години, предпочитат спорта, забавленията и транспорта, когато планират наличния си бюджет за месечни придобивки.