Kak Scalefocus трансформира начина, по който се грижи за всеки един от талантите си

kak-scalefocus-transformira-nachina-po-koito-se-grizi-za-vseki-edin-talant-ot-ekipa-si

За Scalefocus:

Scalefocus предоставя гъвкави софтуерни решения и услуги с цел да подпомага клиентите си да растат, да иновират и да посрещат бизнес и технологичните предизвикателства. С над 500 успешно завършени проекта за повече от 300 клиенти от Северна Америка, Европа и Близкия Изток, компанията се утвърждава като доверен технологичен партньор на редица Fortune 500 компании и лидери в различни индустриални вертикали – здравеопазване, финанси, застраховане, енергетика, информационни технологии и други. [1] 

Scalefocus има развойни центрове в седем локации в България, Северна Македония и Турция, както и търговско представителство в САЩ.

Разговаряме с Цветелина Еремиева, Chief People Officer в Scalefocus

В какво се изразяваше вътрешната ви HR политика за корпоративни придобивки и допълнителни възнаграждения за служители, преди да започнете да работите с Re:benefit, и имаше ли конкретна потребност или предизвикателство, което ви насочи към платформата?

Преди да преминем към ползването на система за гъвкави придобивки, в Scalefocus предоставяхме еднакви допълнителни стимули за всички служители. Това налагаше нуждата самостоятелно да търсим варианти и да сключваме договори с доставчиците поотделно. Недостатъците на този подход са редица – не се отчитат индивидуалните потребности на служителите, а компанията прави допълнителни разходи за обезпечаване на договорните отношения с отделните доставчици на продукти и услуги. Вътрешни проучвания показаха, че част от колегите не използваха всички придобивки или не знаеха за съществуването на част от тях. Оказа се, че правим социален разход, който не само нямаше добавена стойност за служителите, а и колегите губеха интерес към социалния пакет или пък го приемаха за даденост.  

Именно това наложи търсенето на единно решение, което да предостави гъвкавост в избора на придобивките и да ги съобрази с индивидуалните нужди на колегите. Решение, даващо възможност за планиране на разходите и бюджетиране на средствата, предоставящо сегментирани анализи и справки за това, и не на последно място – позволяващо администриране на придобивките за служителите в различните ни офис локации. 

Нуждата от адаптиране на процеса за допълнителни придобивки беше продиктувана и от бързия растеж на компанията, който налагаше не само промяна в нашия бизнес модел, но и необходимост да бъдем конкурентоспособни по отношение на потребностите на екипите ни.  

Търсехме възможности за увеличаване на разнообразието в социалния портфейл, който предлагаме на колегите. Целта ни беше възможностите,  от които могат да избират, да са атрактивни, полезни и смислени. С настъпването на пандемията и бързото преминаване на работния режим от вкъщи, нуждите се промениха и избистриха. Решението, което търсехме, трябваше да покрива следните критерии: 

●       Наличие на достъпност и разнообразие от придобивки  

●       Персонализирани придобивки спрямо нуждите на служителите, а не общ социален портфейл от стоки и услуги, които голяма част от хората може би не припознават 

●       Придобивки, покриващи индивидуалните нужди спрямо етапа на развитие в личен и професионален план 

●       Придобивки, които да са достъпни за служителите във всичките ни локации в България 

●       Възможност за планиране на разходи и бюджетиране на средствата за придобивките, както и предоставянето на съответните сегментирани анализи и справки  

●       Лесно и бързо управление на избора на придобивки на месечна база, за да бъде всичко на един клик разстояние. 

              

Как протече процесът по внедряване на платформата на Re:benefit?

Процесът по внедряване на системата за гъвкави придобивки беше подробно и стратегически планиран със специално внимание към детайлите и потребностите на нашите служители. Етапите, през които преминахме за успешното внедряване на системата, бяха следните: 

●       Избор на доставчик: След внимателен анализ на ситуацията на пазара и вътрешно проучване създадохме списък с критерии, които да бъдат водещи при избора на доставчик на подобен тип услуга.  Спряхме се на платформата Re:benefit. 

●       Идентифициране на нуждите на служителите: Направихме Парето анализ, който включваше проучване на предпочитанията, приоритетите и мотивационните фактори за колегите, за да можем да съставим персонализирана гъвкава система на социални придобивки. 

●       Избор на придобивки за системата: На база на данните от вътрешния анализ съставихме списък с подходящи  предложения за придобивки, които да се включат в платформата.  

●       Стартиране на системата: Основното предизвикателство беше да спазим отговорностите, поети по вече сключените договори, и едновременно с това да стартираме работа с гъвкавите възможности, предложени ни от платформата на Re:benefit. Целта беше да не се утежни разходната част на бюджета нa компанията. Този етап изискваше прецизно планиране и координация.

●       Комуникация, обучение и приемане от служителите: Осигурихме необходимото обучение и информация на служителите относно новата гъвкава система на социални придобивки. Помагахме им да разберат как да я използват, създадохме ръководство за използване, FAQ документи, групови сесии и индивидуални сесии при нужда, на които отговаряхме на въпроси, разрешавахме проблеми и улеснявахме прехода към новата система. 

●       Справяне с предизвикателствата: Основното предизвикателство, пред което бяхме изправени в началото на въвеждане на системата, беше адаптацията на компанията към новите процеси, свързани с разходите, използването на отчети от системата и други оперативни дейности. Ключови за успешния преход бяха добрата колаборация между всички отдели в компанията и добрата комуникация с доставчика на услугата Re:benefit.  

След стартиране на сътрудничеството ви с Re:benefit, каква е обратната връзка от страна на служителите ви? Забелязвате ли повишена удовлетвореност сред тях?

Резултатите от вътрешните ни проучвания показват положителна обратна връзка от страна на служителите от въведената в началото на 2021г. платформа Re:benefit за гъвкави придобивки. Служителите разбират оперативния принцип на системата, удовлетворени са от разнообразието в социалния им портфейл и гъвкавите опции, от съдействието, което получават от отдел „Възнаграждение и придобивки“. 

Колегите смятат, че новата система за допълнителни придобивки ни прави конкурентоспособни и е един от факторите, които ги мотивират да препоръчат компанията като работодател. Много положително оценяват гъвкавостта да изберат какво да използват спрямо личните си потребности – от опцията за избор между различни придобивки и тяхното разнообразие, през възможността за промяна на предпочитанията всеки месец, до натрупването на баланс, който да използват за ваучери с избрана от тях сума. Ваучерите могат да се изразходват частично или наведнъж, което им позволява да се възползват от покупката на продукти на по-малка или по-голяма стойност от размера на ваучера.  Не на последно място, колегите споделят удовлетвореността си от увеличаването на портфолиото от придобивки от момента на стартиране на платформата досега. 

Кои от предоставените придобивки са най-често използвани сред служителите на Scalefocus? Наблюдавате ли регулярно използване на самата платформа?

Най-желаните придобивки сред служителите ни са допълнителното здравно осигуряване, спортните карти, ваучерите за храна, ваучерите за  онлайн пазаруване, както и ваучерите за гориво. 

Според категорията анализите показват засилен интерес от служителите към тези на Здраве и застраховане, Свободно време, Транспорт и мобилност, Спорт, Дарения. Справките, които правим, показват, че немалко от колегите ни са склонни да даряват през платформата Re:benefit по различни каузи. 

Здравните застраховки се заявяват веднъж годишно, като проучванията ни показват, че по отношение на останалите придобивки някои служители променят избора си всеки месец, а други веднъж на 2 или 3 месеца. През пролетните и летните месеци обикновено се засилва интересът към спортните карти и активности, през зимата – към ваучерите за онлайн пазаруване.  

Семейните служители и родителите харчат бюджета си предимно за здравни застраховки, ваучери за пазаруване от платформи, които предоставят детски играчки и ученически материали и пособия. Друга група, ако може да я наречем “младежите”, харчат бюджета си основно за спортни карти, ваучери за онлайн пазаруване и ваучери за гориво. Разбира се, ваучерите за храна се харесват от всички. Наблюденията ни показват, че служителите следят новостите и реагират активно на комуникацията, свързана с придобивките, както и са склонни да пробват новите доставчици.  

 Какви са резултатите и постиженията, които вашата компания постигна след внедряването на платформа Re:benefit за гъвкави придобивки?

Една от причините, поради които Scalefocus се откроява като водещ работодател, е нашият иновативен подход към социалните придобивки за служителите. С внедряването на съвременна гъвкава платформа като Re:benefit, Scalefocus демонстрира своята ангажираност към предоставянето на персонализирано работно изживяване на служителите си. Тази инициатива позволява на всеки колега да избере придобивки, които отговарят на индивидуалните му нужди, създавайки по-вълнуваща и удовлетворяваща работна среда.  

Scalefocus осъзнава, че подходът за предоставяне на универсални придобивки за всички служители не успява да отговори на разнообразните предпочитания. А чрез предоставянето на гъвкава система за избор с помощта на Re:benefit, компанията гарантира, че колегите могат да изградят свой собствен пакет от придобивки. Този стратегически ход не само представя Scalefocus като работодател, който цени благосъстоянието и развитието на своите служители, но също така е елемент от културата на автономност и избор, която активно насърчаваме в компанията. 

Всички тези усилия доведоха и до най-високото оценяване на Scalefocus от журито на Career Show Awards 2021 за допълнителни придобивки. 

Източник: https://manager.bg/job-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D1%8A%D1%80/kak-scalefocus-transformira-nachina-po-koito-se-grizi-za-vseki-edin-talant-ot-ekipa-si