Re:benefit награди студенти от АУ в Благоевград за съвместен проект за изследване на нови пазари.

Стартъп тех компанията Re:benefit, разработила първата в България иновативна платформа за гъвкаво управление на придобивки за служители , обяви победителите в студентски конкурс, организиран съвместно с Американския университет в Благоевград. Участниците в него разполагаха с уникалната възможност да придобият практически опит в развитието на международен бизнес и, в частност, проучване на възможностите за интернационализация на Re:benefit. 

Разделени в групи, студентите са проучили 7  нови пазара, от интерес за компанията. Финално изготвените доклади от тяхна страна обхващат икономически и маркетингов анализ на съответните пазари, както и изготвяне на адаптирана маркетингова стратегия спрямо определен годишен финансов бюджет. Благодарение на проучванията, Re:benefit вече разполага с ценни стратегически препоръки, базирани на аргументирани и обосновани оценки на потенциалните бизнес пазари.   

По време на награждаването, Re:benefit отличи най-успешно представилия се отбор – „Италия“ със сертификат за признание, както и предостави като комплимент, литература с бизнес насоченост, подходяща за студентите. Всички студенти получиха специални подаръци-награди от Re:benefit.

В Re:benefit иновациите и образованието вървят ръка за ръка, а този съвместен проект с Американския университет в Благоевград е доказателство за това. Именно той демонстрира как академичните институции и бизнес секторът могат да работят заедно, за да предложат практически опит на студентите, като същевременно се извличат ценни насоки за индустрията.“ – сподели Георги Георгиев, съосновател в Re:benefit.