Re:benefit и Ernst & Young България: гъвкавите придобивки привличат и задържат таланти.

Re:benefit и   Ernst & Young Bulgaria, съвместно организираха бизнес закуска на тема „Привличане и задържане на таланти при оптимални разходи – гъвкава програма за допълнителни придобивки“. Присъстваха HR, CFO и CEO  мениджъри от водещи компании от различни сектори, които се запознаха с важността от и предимствата на  предоставянето на корпоративни придобивки на служителите, съобразени с индивидуалните им нужди и потребности.

Първата част от събитието се фокусира върху гъвкавите придобивки като инструмент за привличане и задържане на таланти. Партньорите ни от EY Bulgaria подчертаха колко важно е за работодателите да предоставят на своите служители допълнителни стимули, едновременно с възможността за свобода на избора на придобивки. “Резултатите от проучване във Великобритания показват, че около 50% от талантите биха приели дори по-ниско заплащане за сметка на възможност да избират сами своите допълнителни придобивки”, сподели Невена Ковачева, ръководител на отдел „Човешки капитал и глобална мобилност “и Съдружник в EY Bulgaria. Оказва се също, че 1 от 4-ма служители, който планира да смени работното си място в следващте 12 месеца, би останал, ако работодателят му би проявил повече грижа за здравето и задоволяването на личните му нужди.Тя посочи като добър пример Белгия, където държавата подпомага работодателите в предоставянето на гъвкавост като е създала по-благоприятен данъчен режим за разнообразен пакет от придобивки и включващ, по-екологични начини за транспорт, придобивки, които улесняват работата от разстояние и други

Интересното представяне продължи с презентация на Георги Георгиев, съосновател на Re:benefit и Петя Динолова, Директор Бизнес развитие в Re:benefit, които споделиха с присъстващите актуални данни за това кои категории придобивки са най-предпочитани сред служителите у нас. Допълнително, двамата специалисти обърнаха внимание и на факта, че  все още над 90% от компаниите  в България предлагат или само стандартния пакет от социални придобивки (напр. ваучери за храна, ДЗО) като по този начин лишават от избор своите служители, или не следват политика за предоставяне на допълнителни придобивки. Това е предпоставка за високия  процент на не потребление  на придобивките, както и за  неефективността на разходваните средства от страна на компаниите.

Втората част от събитието бе посветена на темата за предизвикателството да се предлагат гъвкави програми за придобивки. Павлина Цветкова, мениджър Човешки капитал и глобална мобилност в EY Bulgaria, обясни, че има условия, на които допълнителните придобивки трябва да отговарят, за да се ползват от благоприятно данъчно и социалноосигурително третиране. Някои от тях са да бъдат предоставени с цел да задоволяват социално-битови и културни нужди на служителите, да са общодостъпни за всички наети по трудови и договори за управление лица и да не пораждат парични взаимоотношения между работодателя и служителите.

От своя страна, Георги Георгиев от Re:benefit  представи ползите от  използването на автоматизирана платформа за управление на фирмените придобивки, като подчерта техните предимства, сред които посочи  свободата на избора, баланс между работа и личен живот и др. Той  сподели още  и данни от платформата, които показват, че около 30% от служителите са избрали точно определена компания, защото тя вече е клиент на Re:benefit, a Петя Динолова представи  и предимствата за работодателите, които използвайки платформата, получават както цялостен обзор за активността в потреблението на придобивки от техните служители, но така също и  неограничен достъп до, различни отчети (отчети за заплати, отчети за състоянието на придобивките на служителите, фактури и др.). Не на последно място, Динолова  посочи, че наличието на големия брой доставчици на продукти и услуги, в платформата на Re:benefit (близо 50 фирми), дава свободата и разнообразието, които служителите търсят, като допълни, че всеки месец платформата се обогатява с поне 3 нови доставчика на продукти или услуги.

По време на събитието, се радвахме на  положителна обратна връзка от участниците в събитието и успяхме да предизвикаме интерес по темата. Мнозина изразиха желание да научат повече за възможностите и услугите, които предлагаме за внедряване на нашата система в техните организации.

Благодарим на нашите партньори от ЕУ Bulgaria за това, че заедно организахме това успешно събитие и за полезната и интересна презентация. Партньорството с тях е от изключително значение за нас, тъй като ни позволява да сме все по-активни и сигурни в постигане на общата мисия за трансформиране начина за привличане и задържане на таланти от страна на компаниите в България.