HR технологии за управление на придобивки и таланти. Защо инвестицията си заслужава ?

Все повече организации и HR отдели внедряват нови технологии за управление на служители. Хората, от своя страна, стават все по-взискателни и повишават очакванията си за условия на труд и социални пакети към своя работодател.

Конкурентните социални пакети винаги са били ключов елемент, но и предизвикателство при управлението на човешки ресурси. Една добре планирана програма за придобивки не само би спомогнала за задържането на служители, но и за по-лесното привличане на нови такива. Често обаче подобни програми са твърде сложни за осъществяване, особено без наличието на HR технологии и решения, които да облекчат процеса и да повишат удовлетвореността на служителите, както и възвръщаемостта на инвестицията за работодателя.

В тази статия ще ви представим основните предимства на внедряването на платформи за управление на социални придобивки както и причините организациите все по-често да разчитат на тях в надпреварата за привличане на специалисти:

Намалявате административната тежест

HR екипите често изразходват значително време и ресурси за управление на придобивки за служители. Управлението на абонаменти и пакети за всеки служител, както и комуникацията, свързана с различните възможности, срокове и други, са само част от този сложен процес. Въпреки това съществуват технологични решения, които автоматизират процесите и дават възможност на служителите да поемат контрола върху своите придобивки. Това позволява на HR екипите да се фокусират върху задачи с повече добавена стойност, което води до по-голяма продуктивност и възможност за спестяване на разходи в организацията.

Стимулирате по-висока продуктивност на служителите

Продуктивността и ангажираността на служителите са ключови фактори за развитието на една организация. Ако им предоставяте възможността сами да избират своите придобивки, те биха били по-удовлетворени от работата си и биха имали повече желание да допринасят за успеха на компанията. Ако разчитате и на платформа, която дава бърз достъп и информираност на колегите ви за възможностите и социалните пакети в компанията, това би подобрило многократно ефекта от тяхното наличие.

Отговаряте на очакванията на всеки поотделно

През 2022 г. Mercer публикува доклад, според който над 80% от служителите в глобален мащаб очакват от работодателя си придобивки, които отговарят точно на техните потребности. Всеки човек има своите индивидуални приоритети и очаквания, а това е още едно предизвикателство за работодателите. Чрез платформа за управление на HR процеси, компаниите дават възможност всеки сам да персонализира избора си и да се възползва от точните придобивки спрямо своите нужди.

Привличате и задържате таланти по-лесно

Една цялостна и гъвкава програма за социални придобивки също може да е ключова, за да се превърнете в предпочитан работодател. Технологиите за управление на човешки ресурси ви позволяват да предложите голямо разнообразие и персонален подход спрямо предлагането на придобивки, а с това и да си осигурите по-лоялни служители. Проучване на Willis Tower Watson от 2022 г.  за отношението на служителите спрямо придобивките в компаниите показва, че над ⅔ от хората биха останали в компания, която им предоставя достатъчно голям избор от придобивки. Доклад на Института за проучване на придобивки за служители също показва, че работещите, които са удовлетворени от своите придобивки, са по-склонни да вложат повече усилия и старание в своята работа.

Постигате по-висока възвръщаемост на инвестицията

Инвестицията в корпоративни придобивки обикновено се равнява на немалка сума за организациите, но твърде рядко те постигат оптимална възвръщаемост. Според наше проучване, 44% от придобивките, предлагани в стандартен пакет, остават неизползвани. Това означава 44% загуба на инвестицията на работодателя в социални придобивки, както и неефективност в постигането на удовлетвореност и задържането на служителите. Платформите за управление на HR процеси обаче разполагат с инструменти за анализ на използването на придобивки и активността на служителите, което позволява на HR отделите да оптимизират своите програми и разходи.

Разполагате с пълна измеримост

Кои са най-предпочитаните придобивки за вашите служители? Колко от тях се възползват от всяка една възможност, която им предоставяте?

Достъпът до метрики за използването на придобивки може да ви покаже кои категории придобивки са най-важни за колегите ви, както и какви възможности представляват интерес за тях (дарения, здравно осигуряване, пътувания и др.).

Подобрявате имиджа си като работодател

Ако вече използвате модерни технологии за управление на човешки ресурси и разполагате с със собствена програма за корпоративни придобивки, то със сигурност се позиционирате добре и сред потенциални кандидати за работа във вашата организация. Така се ползвате с конкурентно предимство в своята индустрия и си гарантирате повече възможности за бизнес развитие.

Вече знаете колко много добавена стойност може да имат HR технологиите и платформите за бизнеса при създаването на благоприятна работна среда в организацията и предоставянето на уникални придобивки за всеки. Отличен пример за такова решение е платформата Re:benefit, която е първата по рода си  на българския пазар.

Re:benefit дава възможност на работодателите да предоставят огромно разнообразие и гъвкави пакети от социални придобивки за служители, като същевременно намаляват разходите си за администрация и разполагат с пълен контрол върху предоставяните бюджети, както и отчети за предпочитанията на хората. Платформата е най-предпочитаният избор за организации, които се стремят да привличат и задържат успешно своите таланти, както и да им предоставят наистина полезен и индивидуален пакет от придобивки.