Елементи на корпоративната култура: стремежът към удовлетворени служители

Building an appealing workplace

Служителите очакват от своите работодатели не само справедливо и удовлетворяващо възнаграждение, но и да им предоставят допълнителен социален пакет, съобразен с техните лични и професионални потребности. Като удовлетворяват тези очаквания, работодателите поддържат своите екипи мотивирани и продуктивни, както и задържат талантите си. Ръководителите, които се интересуват и разбират интересите на своите служители, се превръщат в желани работодатели. 

Спрямо актуално проучване от LinkedIn Learning от 2023 г., най-важни за служителите в една компания са следните фактори: 

 • По-младите служители (на възраст от 18 до 34 години) се стремят най-вече към възможности за професионален растеж, обучение и развитие на уменията. 
 • Тези, на възраст между 35 и 49 години, ценят условията за създаване на баланс между работа и личен живот, в сравнение с другите възрастови групи. 
 • Лицата на 50+ години ценят предизвикателствата в работната среда.

Разберете още какви са предпочитанията на служителите в избора на корпоративни придобивки за третото тримесечие на 2023г.

Toп работодателите се стремят да създадат работна обстановка, която стимулира служителите да предоставят най-доброто от себе си, и при която възнаграждението да не бъде единствен  мотиватор за добре свършена работа.   

Основни инструменти за създаване на най-подходящите работни условия, които отличават една компания като атрактивен работодател: 

 1. Възможности за развитие и обучение на служителите

Инвестирането в професионалното развитие на талантите е сигурен начин работодателите да покажат колко ценят екипите си. Предоставянето на ресурси, инвестирани в  кариерно  обучение на служителите е ползотворно, както за тях самите, но така също и за бизнеса.

Също така е важно да се обърне внимание, че трендовете и добрите практики в много професии непрекъснато се променят и е от значение работодателят да дава възможност на служителите да актуализират уменията и знанията си. Това важи за всички сектори на бизнеса.

Някои от начините, с които е възможно да се стимулира професионалното развитие на служителите са:

 • Обучения и курсове за придобиване  на нови умения и технологична експертиза.
 • Инвестиции в инструменти и системи, които да им позволяват да изпълняват задачите си по-добре и по-бързо.
 • Участие в уебинари, конференции и семинари в индустрията, в която се развиват служителите.

Редовното общуване с екипа относно кариерните им цели и амбиции, също е ключово за повишаване на удовлетвореността на служителите.

 1. Кариерни възможности

Предоставянето на достъп до редица обучения и методи за усъвършенстване, както и придобиване на нови знания, се припокрива и със стремежа на служителите да прогресират кариерно. 

За голяма част от талантите липсата на ясно дефинирани цели и невъзможността за професионален напредък, е причина да започнат да търсят ново работно място. От съществено значение е да се предоставят кариерни възможности, за да се повиши продуктивността и ангажираност им.

 1. Справедливо финансово възнаграждение

Служителите, които получават конкурентно възнаграждение, са по-продуктивни на работното място, което води до по-добри бизнес резултати. 

Важно е да се прави редовно преразглеждане на заплатите им, или поне на годишна база, за да се направи адекватна преценка дали те са актуални спрямо настоящата ситуация на трудовия пазар. Ако, например, служител е поел допълнителни отговорности наскоро, той може да заслужава актуализация на възнаграждението или да получи други поощрителни бонуси. 

От значение е също така да се предоставят бонуси за отдаденост и изключително представяне. Тези видове финансови стимули карат служителите да се чувстват ценени и допълнително ги мотивират да повишат продуктивността си.

 1. Признание и конструктивна обратна връзка

Признанието от страна на работодателя е ключово за удовлетвореността на служителите. Те имат нужда да знаят, че работата, която вършат, бива положителна оценена, и е важна за общия прогрес на компанията. Признанието изгражда тяхната увереност и ги мотивира да дават най-доброто от себе си.

Признанието може да бъде изразено по различни начини, чрез благодарствен имейл, или похвала по време на екипна среща, или дори с номинация на широко разпространената HR практика – „Служител на месеца или годината“.

Освен признание, талантите имат нужда и от редовна обратна връзка и конструктивна критика по отношение на извършените задачи. Редовни индивидуални срещи, свързани с обсъждане на добрите практики в работния процес, носи удовлетвореност и повишава продуктивността на служителя. Същевременно, е от значение и самите служителите да имат свободата да дават обратна връзка за тяхната гледна точка за работните процеси.

 1. Гъвкаво работно време и възможност за дистанционна работа

За повечето служители възможността за гъвкаво работно време е важен и дори определящ фактор дали биха работили за дадена компания. Много от тях намират в него решението за постигане на баланса между работа и личен живот. Същото се отнася и за опцията “дистанционна работа”. С използването на новите технологии като аудио, видео-конференции, моментални съобщения и мобилния интернет, работата от разстояние може да бъде ефективна, като същевременно засилва сътрудничеството и подобрява усещането за общност между колеги и партньори.

 1. Гъвкави фирмени придобивки – иновативното решение за баланс между работа и личен живот

Достъпът до гъвкави придобивки е все по-предпочитан инструмент за осигуряване на  баланс между професионалния и личния живот на служителите от страна на компаниите, защото тази свобода на избора  талантите доказано повишава удовлетвореността и продуктивността им на работното място. От друга страна, предоставянето на допълнителни корпоративни възнаграждения допринася за корпоративния имидж на работодателя, и подобрява позиционирането му сред топ работодателите.

Подобни придобивки могат да включват различни видове услуги и продукти, които служителите могат да избират в зависимост от техните индивидуални интереси и предпочитания. Например, това може да са карти за спорт, ваучери за храна или транспорт, които се предоставят като бонуси и са сред най-популярни сред  служителите. Но, в днешната конкурентна среда, редица топ работодатели се доверяват на онлайн платформа като Rebenefit, която предоставя ексклузивен избор от над 120 гъвкави придобивки в България, в които са включени както стандартните привилегии, изброени по-горе, но така също и по-нетрадиционни и иновативни предложения, като услуги, свързани с грижа за дома, за семейството, за домашните любимци и дори възможности за дарения. Re:benefit предоставя свобода за създаване на различни персонализирани корпоративни пакети, които покриват индивидуалните интереси  и предпочитания на всеки служител и е  инструмент за водещи работодатели да прилагат иновативни подходи, с цел да привличане и задържане на висококвалифицирани кадри. 

От средата на 2023г., Re:benefit развива дейност и в Сърбия и Турция като вече има своите партньорства с доставчици на услуги и продукти и на тези пазари. 

Чрез интегрирането и прилагането на описаните елементи за създаване на най-подходяща работна среда като част от корпоративната култура, работодателите ще постигнат успех в поддържането на висока мотивация и ангажираност на своите служители, което неизменно ще се отрази положително на бизнес резултатите и конкурентоспособността на организацията.

Източник: https://learning.linkedin.com/content/dam/me/learning/en-us/pdfs/workplace-learning-report/LinkedIn-Learning_Workplace-Learning-Report-2023-EN.pdf 

Статията е публукувана в категория Blog. Запазете връзката.